Over ein halv million søk på www.vallemal.no!Setesdølen (papirutgåva) fredag 31.mars har ein artikkel om internettsida og bilete frå framsyninga på HiA 8. mars. Setesdølen legg vekt på at 'Talemålet i Valle og Hylestad' har hatt brukarar frå 19 land, og at desse samla har utført over ein halv million søk på internettsida sidan opningsdagen 13. oktober i fjor.