Ordinnsamlinga er i gong att

Etter to månader med sommarferie er Talemålsgruppa no i sving att. Me ser fram til å samle inn endå fleire ord og uttrykk, og håpar på nye innlegg frå dykk i gjesteboka!