Ordinnsamlinga er i gong att

Talemålsgruppa er no i full gong att etter sommarferien. På fyrste samlinga, onsdag 20. august, kom deltakarane med 27 nye ord og uttrykk. Alle desse har no kome inn i ordlista. Takk til dykk som har skrive i gjesteboka i sommar!