Opning av www.vallemal.no

Internettsida vart i dag offisielt opna i Valle kommunehus. Opninga er ein del av kulturveka i Valle. Me hadde to framsyningar, den fyrste var kl.12.00, for spesielt inviterte. Valle kommune spanderte solid tradisjonskost og marsipankake på dei frammøtte. Kl. 19.00 var det tid for ny framsyning, denne gongen for alle interesserte. Sigurd Brokke vart intervjua om opninga av internettsida i NRK si distriktsending i dag tidleg.

Pressemelding frå Mållaga på Agder
Pressemelding frå NRK Sørlandet