Olav Vesaas i Valle

OLAV VESAAS PÅ JOLEFESTEN TIL VALLE MÅLLAGJolefest i matstoga i Valle kultursenter
torsdag 27. des. kl. 19.00


Olav Vesaas vil fortelje om mor si, Halldis Moren Vesaas
Sigurd Brokke, munnharpe
Kim André Rysstad, kveding
Gyro Knutsdotter Homme, opplesing
Konkurranse
Mat

Gratis inngong

Velkomne!
Tilskiparar: Valle mållag og Valle sogelag