Olav J. Haugeland (1935 - 2007)

Ein ivrig deltakar i Talemålsgruppa døydde brått medan han var ute i skogen torsdag 14. juni. Olav J. Haugeland deltok i gruppa alt frå oppstarten hausten 2002, og han bidrog med mangt eit ord og uttrykk gjennom desse fem åra. Dyr, eldre bruksting og gamle handverkstradisjonar var blant dei sterkaste felta hans når det gjaldt dialektord. Talemålsgruppa kjem til å hugse Olav som ein kunnskapsrik mann med godt humør og morosame replikkar.