Nytt styre i Valle Mållag

Valle Mållag har hatt årsmøte, og styret vart slik:

Leiar: Kristian Thaule
Nestleiar: Arne Tronsen
Kasserar: Inger Lise Homme
Skrivar: Magnhild Tveit
Styremedlem: Tarald Rike
Varamedlemer: Angerd Gjerden og Toralv Andersen

Den nyvalde leiaren i Valle Mållag er fast tilsett ved Valle skule, og har mastergrad i norsk. Oppgåva hans handla om talemålsendringar i Valle.

Den fyrste tilskipinga for det nye styret vert det tradisjonelle jolemøtet, torsdag 28.12.2023. Meir informasjon om jolemøtet kjem seinare.