Ny web-design på www.vallemal.no

Bjørgulv G. Holen og Vidar Strisland har no gjort heimesida betre! Spesielt vil brukarane leggje merke til 'nyhende' som gjer det lettare for leiarane i talemålsgruppa å halde kontakten med brukarane. Me har òg lagt inn nokre 'gamle nyhende' frå og med opningsdagen, 13. oktober 2005.