Norsk attraksjon

NRK v/Linda Eide og Kristin Helgeland Hauge gjorde i denne veka opptak til ein ny programserie som kjem til å heite 'Norsk attraksjon'. Talemålet i Valle kommune vert ein av attraksjonane i programserien. Kjem på fjernsyn neste haust.