Kulturprisen 2011 til Valle Mållag!

Under 17. mai-tilskipinga i Hylestad soknehus fekk Valle Mållag Valle kommune sin kulturpris.


Frå venstre: Sigurd Brokke (Talemålsgruppa), Jorunn Rysstad Berg, Sissel Åkre (styret i Valle Mållag), Olav T. Åkre, Gunhild Espetveit, Ingebjørg Vegestog Homme, Knut K. Homme (Talemålsgruppa).
Gunhild Nybø Hagane (styret i Valle Mållag) er ikkje med på biletet.
Foto: Torunn Charlotte N. Lund.

Kulturprisen er omtala på nettsidene til Valle Kommune, Fædrelandsvennen og Valle Radio.