Kulturkveld i Valle Mållag

torsdag 26.mars 2009 kl 19.30 på Sølvgarden.Leonhard Jansen: Soger og segner. Eit møte med kulturberaren Jon Løyland.
Jamie Lodberg: Felespel

Årsmøtet i Valle mållag før kulturkvelden kl.18.00.
Folk er spurde på førehand om styreverv.
Mat etter årsmøtet.

VELKOMNE!