Jubileumsfest og haustseminar, 15-16. november 2019

Fredag 15. november kl.19 inviterer Mållaga på Agder til jubileumsfest i Storstoga på Ose.

Program med Geirr Lystrup, Sigurd Brokke, Leonhard Jansen, Martin Skjekkeland, Svein Kleivane m.fl.
God mat og musikk, utlodding, dialektreise og språksoge på programmet. Ta gjerne på finklede!

Laurdag 16. november kl. 10-13 har mållaga sitt årlege haustseminar same staden med fleire innleiarar/tema:

Kva vil me, og koss skal me få det til?
Ronny Rognhaugen, styremedlem i Vest-Agder Mållag, har dukka ned i prinsipprogrammet til Noregs Mållag og spør: Kva for målsetting skal me ha i det vidare arbeidet for nynorsken? Ronny er innleiar, og etterpå vert det debatt: Kva tykkjer DU at mållaget skal ha som hovudretningsliner for arbeidet sitt? Dette er eit særs viktig emne, ettersom Noregs Mållag skal ha dette opp på komande landsmøte.
Martin Skjekkeland og Sigurd Brokke gjev oss innblikk i grammatikken i Vallemålet, medan Andrea Maini drodlar rundt koss det hadde vore utan nynorsken.