Jolemøte i Valle Mållag, torsdag 29.12.2022 kl 18.00

Dato: Torsdag 29. desember kl 18.00

Stad: Sæbyggjen/Kyrkjestoga i Valle sentrum

-Foredrag v/Magnhild Selås, Universitetet i Agder – om forsking på dialektar og vallemålet

-Sigurd Brokke: Vallemål.no – ordinnsamling i 20 år

-Servering av jolegraut.

Alle hjarteleg vekomne!