Jolefest i Valle Mållag

Mållaget skipar til jolefest i Hylestad soknehus sundag 28. desember kl. 19.00.Konsert med Hallvard T. Bjørgum
Diktlesing
Konkurranse
Mat og kaffi

Gratis inngong.

Velkomne!