Jolefest i Valle Mållag 29. desember

Jolefesten vert sundag 29. desember kl. 18:00 i Kommunestyresalen.

Leonhard Jansen fortel om joleskikkar i Setesdal.
Kveding av Eldbjørg Trydal Rysstad.
Videoen 'Fager er jordi'.
Rjomegraut, loddsal og ordtevling.

Vaksne kr 50,-, born gratis.

Vel møtt!


Leonhard Jansen