Jolefest i Valle Mållag 28. desember

Hylestad soknehus, tysdag 28. desember kl 19.00.

Program: Kvinesdøl og professor ved institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder, Martin Skjekkeland, fortel om si nye bok 'Dialektlandet'.

Jakob Haugaa, som trass sin unge alder har motteke mange prisar for sine fotografi, syner bilete frå Setesdal.

Musikkinnslag

Tevling

Loddsal

Jolegraut med mandel, kaffi og kringle.Velkomne!


Martin Skjekkeland. Her på den offisielle opninga av vallemal.no, 13.10.2005.