Innsamling av Valle-mål gjennom tidene

Knut K. Homme har laga ei oversikt over innsamlarar av dialektord frå Valle kommune gjennom tidene. Dette er ei oppdatert, skriftleg utgåve av innlegget Knut heldt på jubileumsmarkeringa '10 000 ord på 10 år', i fjor haust. I oversikta kan ein finne ut kva for kjelder som er bruka i samband med arbeidet med www.vallemal.no. Ligg no inne på menyvalet 'om vallemal.no'.


Knut K. Homme, under arbeid med ordinnsamling til www.vallemal.no.