Haustrapport

Arbeidet med ordinnsamlinga går framover. Talemålsgruppa har samla inn 164 nye ord dei to fyrste månadane etter ferien. Mest alle ferdig utfylte ord har no lydfil til å høyre uttalen. 578 nye ord vart spela inn nyleg. Innlesarar var Olav T. Åkre (267 ord) og Sigurd Brokke (311 ord). Bjørgulv G. Holen har som vanleg hatt den tidkrevjande oppgåva med å redigere opptaka og å gjere desse om til lydfiler.