Framsyning på HiA

Internettsida vart presentert i Språkforum på Høgskolen i Agder (HiA) onsdag 8. mars kl. 13.00. Professor Martin Skjekkeland hadde invitert Bjørgulv G. Holen, Knut K. Homme og Sigurd Brokke til Kristiansand for å syne fram dataprogrammet, med ein klokketime til rådvelde. Professor Helge Omdal leia Språkforum. Ragna Marie Tørdal presenterte nettsida til dialektexperten.no rett etter vår framsyning. Høgskulelektor Jan K. Hognestad, kanskje Noregs fremste ekspert på tonelag i norske dialektar, var blant dei frammøtte. Talemålet i Valle og Hylestad fekk svært god omtale frå fagfolka. Me vonar det kan kome i stand samarbeid, både med HIA og dialektexperten.no, i snarleg framtid.


Nokre av deltakarane. Frå venstre: Helge Omdal, Knut K. Homme, Bjørgulv G. Holen, Martin Skjekkeland, Jan K. Hognestad, Sigurd Brokke.