Fjotland vil òg starte ordinnsamling

Laurdag 9. november fekk leiinga i www.vallemal.no ei hyggjeleg gjesting frå Fjotland. Dei ynskte råd og erfaringar frå 11 år med ordinnsamling i Valle. Målet er å starte opp ei liknande innsamling så snart som råd.


Frå venstre: Torkel Moland, Anna Årstøl og Tor Sigbjørn Eiesland (Foto: Sigurd Brokke)


Knut K. Homme, Olav T. Åkre, Torkel Moland, Anna Årstøl og Tor Sigbjørn Eiesland (Foto: Sigurd Brokke)