Dialektskjorter

Dialektskjurta i Bø etterlyste nyleg gode dialektuttrykk frå Valle og Hylestad.

T-skjorter med fylgjande ordlydar kan no kjøpast på Setesdal husflidsentral i Valle:

Hèv du gjårt 'å?
Go' dagjen!
Kalleg gama!
Sku mi prǿvast?
Flottmylje!
Ko'e?
Hærkelen, æ det ?
Å huivel!
Eg æ sveikadd'e
Tukke di!

Her er nokre døme på uttrykk som kan bestillast direkte frå Dialektskjorta:

Kvæ, , kòri?
No kóse mi åkkå!
Eg æ eisemó i nótt!
Eg æ eisemadd'e i nótt!
Fær eg an kjakji?
Fý vorre!
Nøyt deg!
Hèv' du suggestíren?
Ko glór ?
Kaffédeiren

Ein kan også lage uttrykk sjølv og få dette på t-skjorta.