Bilete frå jolemøtet i Treungen grendehus

Valle Mållag heldt jolemøte i Treungen grendehus 29.12.2015
(Foto: Sigurd Brokke)Advokat Olav Felland er her i gong med foredraget sitt.


Anne Helle Hagen underheldt med felespel.Bjørgulv Holen får ei blomehelsing av Torleiv Løyland frå Valle Mållag, som takk for alt arbeidet han har gjort for www.vallemal.no.Jolegrauten er alltid eit høgdepunkt.Gunhild Espetveit laga konkurranse til jolemøtet.


Tora Åkre Lund og Tone Å. Rysstad underheldt med jolesongar og stev.Utøvarane får blomar frå Torleiv Løyland, som leidde festen på ein elegant måte.