Bilete frå joleavslutning og jolefest

Den 15. desember 2010 hadde Talemålsgruppa i www.vallemal.no og styret i Valle Mållag joleavslutning på Sølvgarden Hotell på Rysstad.


Talemålsgruppa. Frå venstre: Knut K. Homme, Olav T. Åkre, Gunhild Espetveit, Ingebjørg Vegestog Homme, Sigurd Brokke, Olav J. Rysstad.


Talemålsgruppa og styremedlemer i Valle mållag. Frå venstre: Knut K. Homme, Olav T. Åkre, Gunhild Nybø Hagane, Gunhild Espetveit, Ingebjørg Vegestog Homme, Sigurd Brokke, Sissel Åkre, Olav J. Rysstad, Jorunn Rysstad.


Nokre bilete frå jolefesten til Valle Mållag, 28. desember 2010 i Hylestad soknehus:


Professor Martin Skjekkeland heldt eit engasjerande foredrag

Marie Haugå på hardingfele
 

Jacob Haugaa synte fotografi
 

Godt oppmøte på jolefesten