Bilete frå "10 000 ord på 10 år"

Her er nokre bilete frå tilskipinga til Valle Mållag 20. oktober i samband med kulturveka i Valle. Det var svært godt oppmøte i kommunestyresalen. Mange takk til Setesdølen for bileta!


Talemålsgruppa i Valle Mållag:
Bak frå venstre: Sigurd Brokke, Olav T. Åkre, Gunhild Espetveit, Knut K. Homme og Ingebjørg Vegestog Homme.
Framme: Bjørgulv Holen, som har laga dataprogrammet til www.vallemal.no. (Foto: Ole Birger Lien / Setesdølen)


Professor Arne Torp held foredraget 'Vallemålet - nærare gamalnorsk kjem du ikkje i dag'. (Foto: Ole Birger Lien / Setesdølen)


Glade målprisvinnarar.
Til venstre: Ørnulf Hasla og Grete Fossen i Hasla AS. Lengst til høgre: Ånund K. Homme i Setesdalsforlaget. Leiar i Valle Mållag, Gunnar Stubseid (nr 3 frå venstre), delte ut målprisane og leidde tilskipinga. (Foto: Ole Birger Lien / Setesdølen)


Sigurd Brokke spelar 'Den kaldsteikte' og 'Hopparen'. (Foto: Ole Birger Lien / Setesdølen)


Olav T. Åkre og Torleif B. Harstad kosar seg med solid tradisjonskost. (Foto: Ole Birger Lien / Setesdølen)