Årsmøte i Valle Mållag 4. mars

Måndag 4. mars kl 19.00 på Valle Motell

Vanlege årsmøtesaker

Helsing styret