534 nye lydfiler

Mest alle korrekturlesne ord har no lydfil til å høyre uttalen. 534 nye ord vart spela inn nyleg. Innlesarar denne gongen var Knut K. Homme (495 ord) og Sigurd Brokke (39 ord).

Å lage lydfiler er eit tidkrevjande arbeid. Etter innspelinga heime hjå Sigurd Brokke vert minidiscopptaka omgjorde til MP3 filer av Bjørgulv G. Holen, som deretter legg lydfilene inn på internettsida.