392 nye lydfiler

Mest alle korrekturlesne ord har no lydfil til å høyre uttalen. 392 nye ord vart spela inn nyleg. Innlesarar var Knut K. Homme (367 ord) og Sigurd Brokke (25 ord).