10 000 ord på 10 år

Som ein del av kulturveka i Valle, skal det vere ein presentasjon av www.vallemal.no i kommunestyresalen i Valle laurdag 20. oktober.

Foredrag av professor Arne Torp: 'Vallemålet - nærare kjem du ikkje gamalnorsk i dag.'

Utdeling av målprisen til ein bedrift

Kunstnarlege innslag

Mat

Stad:
Kommunestyresalen i Valle
20. oktober kl. 15-18

Arr. Valle Mållag

Gratis inngong


Arne Torp

Meir om kulturveka finn du her.