fatikksmann'e

fattigmann
Sjå også fatikk'e.

Ubunden form eintal
fatikksmann'e
Bunden form eintal
fatikksmannen
Dativ eintal
fatikksmannæ
Ubunden form fleirtal
fatikksmenna
Bunden form fleirtal
fatikksmennan
Dativ fleirtal
fatikksmonnó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (27.11.2010)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (29.11.2010)
Id fra gammalt system:
9642