sterren

1. sterk, stri
2. fjøral, stivt fjøral (td herda stål i bruk til reiskap)
Sjå også sterr'e.

1. Da æ små, men sterrne, dei straumsgútan.
2. Detti ståli æ sterrnare 'ell det hitt du hèvi.

Hankjønn
sterren
Hokjønn
sterrí
Inkjekjønn
sterri
Fleirtal
sterrne
Komparativ
sterrnare
Superlativ
sterrnaste
Bunden
 
Hankjønn
sterrni
Ho/inkjekjønn / feirtal
sterrne
Komparativ hankjønn
sterrnari
Superlativ hankjønn
sterrnasti
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Anna , Personlege eigenskapar
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn
Info for innlogget bruker:
Kilde: Olav O. Holen Id fra gammelt system: 9312
Intern kommentar: Tarald Nomeland: tyding 2.