framslengjingji

gut i puberteten

Ubunden form eintal
framslengjingji
Bunden form eintal
framslengjingjen
Dativ eintal
framslengjingjæ
Ubunden form fleirtal
framslengjinga
Bunden form fleirtal
framslengjingan
Dativ fleirtal
framslengjingó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (05.02.2010)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
9014