fúreleg (H)

fælsleg

Hankjønn
fúreleg
Hokjønn
fúreleg
Inkjekjønn
fúreleg
Fleirtal
fúrelège
Komparativ
fúrelegare
Superlativ
fúrelegaste
Bunden
 
Hankjønn
fúreleg
Ho/inkjekjønn / feirtal
fúreleg
Komparativ hankjønn
fúrelegari
Superlativ hankjønn
fúrelegasti
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Jon B. Rysstad
Registrert av:
Sigurd Brokke (14.05.2009)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
8592