kappfús'e

vere glad i å kappast / tevle
Sjå også kappast.

Hankjønn
kappfús'e
Hokjønn
kappfús
Inkjekjønn
kappfúst
Fleirtal
kappfúse
Komparativ
mei' kappfús'e
Superlativ
mest'e kappfús'e
Bunden
 
Hankjønn
kappfúsi
Ho/inkjekjønn / feirtal
kappfúse
Komparativ hankjønn
mei' kappfúsi
Superlativ hankjønn
mest'e kappfúsi
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Vert bøygt i kjønn og tal som i positiv form.

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (12.02.2009)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (20.02.2009)
Id fra gammalt system:
8398