vassróse

gul vasslilje

Ubunden form eintal
vassróse
Bunden form eintal
vassrósâ
Dativ eintal
vassrósunn
Ubunden form fleirtal
vassrósu
Bunden form fleirtal
vassrósun
Dativ fleirtal
vassrósó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Planter, blomar og tre
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (24.08.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
810