fingbjø̀r

fingerbjørg

Ubunden form eintal
fingbjø̀r
Bunden form eintal
fingbjø̀rí
Dativ eintal
fingbjø̀rinn
Ubunden form fleirtal
fingbjø̀ri
Bunden form fleirtal
fingbjø̀rin
Dativ fleirtal
fingbjø̀ró
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Reiskap
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (11.10.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (29.10.2012)
Id fra gammalt system:
5494