sunlug'e (H)

ha lett for å svimre når ein er høgt over bakken / bratt, ha høgdeskrekk
Sjå også sumlug'e (V) og sunle (H).

Hankjønn
sunlug'e
Hokjønn
sunlug
Inkjekjønn
sunlugt
Fleirtal
sunluge
Komparativ
sunlugare
Superlativ
sunlugaste
Bunden
 
Hankjønn
sunlugji
Ho/inkjekjønn / feirtal
sunluge
Superlativ hankjønn
sunlugasti
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (17.02.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (29.08.2006)
Id fra gammalt system:
4614
Intern kommentar:
Møte 16.02.2005: også sonlen