bråsen

1. stort og rundt andlet (bruka om vaksne folk)
2. flott (men noko "for mykje")

1. 'An æ så bråsen å feitlagd'e i andlitæ.
2. Løyesaumen må inkji vère for bråsen, då tikje sòme at det skjemmer út. Den sýâ æ så bråsí.

Hankjønn
bråsen
Hokjønn
bråsí
Inkjekjønn
bråsi
Fleirtal
bråsne
Komparativ
bråsnare
Superlativ
bråsnaste
Bunden
 
Hankjønn
bråsni
Ho/inkjekjønn / feirtal
bråsne
Komparativ hankjønn
bråsnari
Superlativ hankjønn
bråsnasti
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Knut K. Homme (2013)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (03.02.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (09.04.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (28.11.2018)
Id fra gammalt system:
4506
Intern kommentar:
raubråsen?? 'U æ rau'bråsi som moi sí. -eige ord? SB etter KJH, Hybygg-soga, substantiv nr 26: A kvendi som heve lagt svær holl, men inkji endå er noko vent. SB: Dette ordet vart registrert, utan kjelde, i 2009, med tyding "noko tjukk kvinne". SB frå Knut J. Heddi, Hybygg-soga, "Adjektivsk å substantivsk syllskæ", nr 145 (del 3). Hokjønn: 1. bråsi 2. bråsleit 3. rauøygd 4. blåøygd 5. grønøygd. Hankjønn: 1. bråsen 2. bråsleittæ 3. rauøygdæ 4. blåøygdæ 5. grønøygdæ. Inkjekjønn: 1. bråse 2. bråsleit 3. rauøyt 4. blåøygt 5. grønøygt. Substantiv, hokjønn: 1. bråsæ 2. bråsæ (ti' augnann, 3,4 og 5). Hankjønn: 1. bråsi 2. bråsi. Inkjekjønn: 2. Anlitsbrås 3,4 og 5. ti' augnan. SB: Knut J. Heddi har ikkje ført opp forklåring på alle desse orda.