stórnøyten

person som et mykje / treng mykje mat, vert ikkje gradbøygt
Sjå også smånøyten.

Tarjei må have mykji mat'e, 'an æ så stórnøyten.

Hankjønn
stórnøyten
Hokjønn
stórnøytí
Inkjekjønn
stórnøyti
Fleirtal
stórnøytne
Bunden
 
Hankjønn
stórnøytni
Ho/inkjekjønn / feirtal
stórnøytne
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa
Info for innlogget bruker:
Kilde: Knut K. Homme Id fra gammelt system: 4490