mokstreglugg

holet i / ved golvet der ein skuvar ut husdyrgjødselen
Sjå også mòke, rennâ og glugg.
Glugget kunne og vere noko oppe på veggen ein måtte då kaste ut lorten

Ubunden form eintal
mokstreglugg
Bunden form eintal
mokstregluggji
Dativ eintal
mokstregluggjæ
Ubunden form fleirtal
mokstreglugg
Bunden form fleirtal
mokstregluggjí
Dativ fleirtal
mokstregluggó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Inkjekjønn
Emne
Hus
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (04.12.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (11.03.2007)
Id fra gammalt system:
3884