amrålen

person som pratar og pratar

Hankjønn
amrålen
Hokjønn
amrålí
Inkjekjønn
amråli
Fleirtal
amrålne
Komparativ
amrålnare
Superlativ
amrålnaste
Bunden
 
Hankjønn
amrålni
Ho/inkjekjønn / feirtal
amrålne
Komparativ hankjønn
amrålnari
Superlativ hankjønn
amrålnasti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Ingebjørg Vegestog Homme
Registrert av:
Svein Jore (29.11.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (05.01.2006)
Id fra gammalt system:
3660