vårknípe

Når ein har lite fôr til husdyra om våren. Vinterforsyninga med fôr må halde til dyra kan ut på beite om våren.
Sjå også høylaus'e.

I vårknípunn hèv' an det vóndt, fysst búskapen inkji fær det an treng'e.

Ubunden form eintal
vårknípe
Bunden form eintal
vårknípâ
Dativ eintal
vårknípunn
Ubunden form fleirtal
vårknípu
Bunden form fleirtal
vårknípun
Dativ fleirtal
vårknípo
Registrerings­grunn
"Nynorsk" - truleg slettast ("svartlista")
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Anna
close Dette ordet er ikkje å rekne som dialektord frå Valle kommune og kan truleg slettast. Ordet er berre tilgjengeleg for innlogga brukarar av www.vallemal.no.

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (27.11.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (21.10.2015)
Id fra gammalt system:
3565