heimetjell

Sjå også kjørkjetjell, kvíletjell, býtjell, tevlingetjell og tjell.

Ubunden form eintal
heimetjell
Bunden form eintal
heimetjelli
Dativ eintal
heimetjellæ
Ubunden form fleirtal
heimetjell
Bunden form fleirtal
heimetjellí
Dativ fleirtal
heimetjelló
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Klede og sko
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (17.10.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (02.05.2007)
Id fra gammalt system:
2735