nakkegróv

nakkegrop

Ubunden form eintal
nakkegróv
Bunden form eintal
nakkegróví
Dativ eintal
nakkegróvinn
Ubunden form fleirtal
nakkegrói
Bunden form fleirtal
nakkegróin
Dativ fleirtal
nakkegróvó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Kropp og helse (menneske)
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (28.09.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
2043