nautegó'e

dumsnill

Hankjønn
nautegó'e
Hokjønn
nautegó'
Inkjekjønn
nautegódt
Fleirtal
nautegóe
Komparativ
mei' nautegó'e
Superlativ
mest'e nautegó'e
Bunden
 
Hankjønn
nautegói
Ho/inkjekjønn / feirtal
nautegóe
Komparativ hankjønn
mei' nautegói
Superlativ hankjønn
mest'e nautegói
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Vert bøygt i kjønn og tal som i positiv form.

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (06.11.2017)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
14835