hogge 'nundi

hogge kvister og ris til å leggje på stakkstaden

Infinitiv
hogge 'nundi
Presens eintal
høgg'e 'nundi
Presens fleirtal
hogge 'nundi
Preteritum eintal
hogg 'nundi
Preteritum fleirtal
hoggje 'nundi
Perfektum eintal
hoggje 'nundi
Imperativ eintal
hogg 'nundi!
Imperativ fleirtal
hoggji 'nundi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Kjelde (fritekst):
Knut Gjerden
Registrert av:
Sigurd Brokke (11.05.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (11.05.2013)
Id fra gammalt system:
11579
Ukjent ord, sikker kjelde