Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. M
 11. N
 12. O
 13. P
 14. S
 15. T
 16. U
 17. V
 18. Å
 19. *
Tal ord på U: 14 | Totalt: 154 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check unda

1. unna (nedover)
2. unna
3. ut under frå

1. Det bèr'e unda nò. D'æ snart í itt det æ unda.
2. 'An kåm si unda i tí'i.
3. Eg såg 'an kåm út unda lǿunn.

check unde

under
Sjå også undi.

Høylǿâ æ unde trandó. Unde tòkunn æ der mange svòlerei'.

check útette

utetter

Útette vetræ minkar det mæ vé'æ. Útette dalæ vare det mei' skóg'e.

check útfyri

utforbakke

Det æ snartí drage a lass útfyri. Det æ spélegt å løype útfyri itt det æ hålt.

check útigjænom

nedover Setesdal

Hèv' du vòre útigjænom ell' oppigjænom i dag?

check útive

utover

Hunden sprang útive vodden å jaga sauin.

check útmæ

ut ved

Útmæ Flårendsbrúne æ der a fælt sòg i ånæ.

check útótt'e / 'ó'tt'e

ut or att

Kjæm'e du útótt'e ó' dessa hòlunn? Fær du denna lyklen ótt'e?

check útt'emæ

langs med

Da gjinge å fiska útt'emæ Stóråne.

check út'ttigjænom

nedover Setesdal att (ein gong til)

Nò hèv' eg vòr' 'er så lengji at eg lýt út'ttigjænom.

check út'tt'å

ut på att

Sku mi út'tt'å vatni å fiske, att'e? Eg tenkte 'an va' leid'e skjeise, men no æ 'an alt út'tt'å.

check útundâ

ut frå noko ein er under

'An dróg slé'en útundâ lǿunn.

check útunde

ute under

Kjåkkjen 'ass Ånund stend'e útunde svòlinn. 

check út'å

ut på

Da ró langt út'å vatni.