Ordliste

 1. A
 2. B
 3. D
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. I
 9. J
 10. M
 11. N
 12. O
 13. P
 14. S
 15. T
 16. U
 17. V
 18. Å
 19. *
Tal ord på S: 10 | Totalt: 156 | søketips | nullstill
Forklåring Døme
check si'

sidan
Sjå også adverbet si og konjunksjonen si.

Si' eg inkji va' heimi, kunna eg inkji kåme i bryddaupi.

check sjå

hjå

Gunnår sjala si sjå mi heile dagjen.

check sunnafor

sunnanfor

Skjeivodden ligg'e sunnafor Haugebirkji.

check sunnenat

sunnanfor

Mi sitje i sólinn sunnenat húsó.

check sǿette

sørover

Mi fýgdest an stubb'e sǿette vègjæ.

check sǿigjænom

sørover

Sǿigjænom bygdí æ vègjen grei'e.

check sǿmæ

sør ved

Eg mǿtte 'ó Sigúrd sǿmæ kjørkjâ.

check sǿom

sørom

Nò reise mi sǿom húsí, så mi få sitje i sólinn.

check sǿ'tt'emæ

sør langs med

'U gjekk å fiska sǿ'tt'emæ strondinn.

check sǿ'ttigjænom

sørover att

Da sykla sǿ'ttigjænom Hognestalíí.