spjatte

sprade (nedsetjande uttrykk)

Byklaren gjekk å spjatta ette vègjæ, å va' viktig'e.

Infinitiv
spjatte
Presens eintal
spjattar
Presens fleirtal
spjatte
Preteritum eintal
spjatta
Preteritum fleirtal
spjatta
Perfektum eintal
spjatta
Imperativ eintal
spjatt!
Imperativ fleirtal
spjatti!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Personlege eigenskapar
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa
Info for innlogget bruker:
Kilde: Olav O. Holen Korrekturlese av: Sigurd Brokke (09.01.2019) Id fra gammelt system: 9745