bufse

slengje, føykje

Infinitiv
bufse
Presens eintal
bufsar
Presens fleirtal
bufse
Preteritum eintal
bufsa
Preteritum fleirtal
bufsa
Perfektum eintal
bufsa
Imperativ eintal
bufs!
Imperativ fleirtal
bufsi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (06.05.2010)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (18.03.2015)
Id fra gammalt system:
9207
Ukjent ord, sikker kjelde