flækte

drive ap med, geipe, le spottande

Infinitiv
flækte
Presens eintal
flæktar
Presens fleirtal
flækte
Preteritum eintal
flækta
Preteritum fleirtal
flækta
Perfektum eintal
flækta
Imperativ eintal
flækt!
Imperativ fleirtal
flækti!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (03.12.2009)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (09.02.2011)
Id fra gammalt system:
8899